Salsa-LA

Privacybeleid

Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van dansschool Salsa L.A. (hierna: ‘Salsa L.A.’), statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16090054.

Salsa L.A. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw lidmaatschap en bij uw gebruik van de website. In dit privacybeleid beschrijven wij op welke wijze er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Door een lidmaatschap bij Salsa L.A. af te sluiten en door het bezoeken van de website www.salsa-la.nl gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens

Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle persoonsgegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

 

Salsa L.A. maakt gebruik van de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam
  • Achternaam (evt. tussenvoegsel)
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Bankrekeningnummer

 

Verwerking persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd door Salsa L.A. bij uw inschrijving via het inschrijfformulier of via de website (www.salsa-la.nl/2023/inschrijven/). Daarnaast worden persoonsgegevens vastgelegd mocht er gebruik worden gemaakt van onze diensten tijdens het volgen van een cursus of bootcamp of tijdens het reserveren van een feest of het maken van een DJ boeking.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een cursus volgt bij Salsa L.A. dan worden de persoonsgegevens in ieder geval bewaard gedurende de looptijd van deze cursus. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist. Wel wordt uw e-mailadres nog gebruikt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.

 

Vragen privacybeleid

Heeft u nog vragen over ons privacybeleid, stuur dan een mail naar info@salsa-la.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.

 

Wijzigingen

Wij zorgen er altijd voor dat ons privacybeleid is voorzien van de nieuwste wijzigingen. Op onze website vindt u dan ook altijd de meest recente versie.

 

Delen persoonsgegevens

Salsa L.A. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Verwijderen persoonsgegevens

Wilt u dat wij uw gegevens verwijderen uit onze administratie? Stuur dan een mail naar info@salsa-la.nl  of schriftelijk naar Vijfde Haren 47, 5233 BK te ’s-Hertogenbosch. Uw verzoek wordt z.s.m. verwerkt.

 

Privacybeleid andere websites

Op www.salsa-la.nl staan links naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de betreffende websites.

 

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein eenvoudig bestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone via de browser. In een cookie wordt informatie opgeslagen. Salsa L.A. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze functionaliteit heeft betrekking op de optimalisatie van de website, het onthouden van voorkeursinstellingen en het bijhouden van uw surfgedrag. Tijdens uw eerste bezoek aan onze website wordt u geïnformeerd over deze cookies en wordt er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Social Media cookies

Op onze website staat een link naar onze Facebook pagina. Deze link werkt via een code die van het social media platform zelf afkomstig is. Met behulp van deze code worden cookies geplaatst en hier hebben wij geen invloed op. Dit social media platform geeft in zijn privacybeleid aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

 

In- of uitschakelen cookies

Wilt u zich afmelden voor cookies, dan kunt u dit doen door uw internetbrowser zo in te stellen dat er geen cookies meer worden opgeslagen. Ook kunt u alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser. Op onze website staan bijvoorbeeld adverteerders die ook cookies kunnen plaatsen.

 

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Salsa L.A. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.