Salsa-LA

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1. Voor een goed verloop van de lessen word je verzocht op tijd te komen.

 

2. Het is van belang voor jezelf en voor anderen om tijdens een cursus zo min mogelijk lessen afwezig te zijn. Veelvuldig afwezigheid / te laat komen, kan het leer- en groepsproces onnodig ophouden.

 

3. Wanneer je tijdens een les niet aanwezig kan zijn, om welke reden dan ook, dien je van te voren via email of telefonisch jezelf af te melden bij de docent (0630330332). Wanneer je deze regel handhaaft, kan de gemiste les binnen het lopende seizoen worden ingehaald. Gemiste lessen kunnen niet meegenomen worden naar een volgend seizoen.

 

4. Tijdens de lessen dient men zich zodanig te gedragen dat derden hier geen hinder van ondervinden. Om de goede sfeer te bewaren zal Salsa L.A. zich het recht toekennen om de algehele toegang tot de dansschool / -lessen te weigeren, wanneer gedrag als hinderlijk wordt ervaren of deze algemene voorwaarden niet worden nageleefd.

 

5. Het afgaan van mobiele telefoons tijdens de lessen is zeer storend. Gelieve het geluid van de telefoon uitzetten en de telefoon niet te gebruiken met uitzondering van noodgevallen.

 

6. Houdt er rekening mee dat je met anderen mensen danst. Het is gewenst om aandacht te besteden aan je lichamelijke hygiëne.

 

7. Het is niet toegestaan om ons lesprogramma in wat voor vorm dan ook (reguliere lessen / workshops / shows) over te brengen aan derden.

 

8. Het volledige lesgeld dient voor de tweede les te zijn voldaan op ABN Amro rekeningnummer:NL18ABNA 0 41.55.53.571 op naam van Salsa L.A. Of u betaald het contant bij aanvang van de tweede les. Wanneer de betaling achterwege blijft zal Salsa L.A. zich het recht toekennen om de betreffende cursist deelname aan de derde les te weigeren. In overleg met de docent is het eventueel mogelijk om het lesgeld in termijnen te betalen. Men dient bij het overmaken van het cursusgeld zijn of haar volledige naam te vermelden en de cursus, dag en het tijdstip van de cursus die gevolgd wordt.

 

9. Salsa L.A. is niet aansprakelijk van diefstal of enige vorm van lichamelijk letsel ontstaan voor, tijdens of na de les. Lichamelijke gebreken, welke een belemmering kunnen vormen in het uitvoeren van het dansen, dien je te bespreken met de docent.

 

10. Salsa L.A. geeft les in verschillende horecagelegenheden, zelf meegebrachte drankjes mogen daarom niet genuttigd worden.

 

11. De cursist is bij het inschrijven op de hoogte van de voorwaarden van Salsa L.A. en handelt conform deze voorwaarden. Deze voorwaarde zijn terug te vinden op de website.

 

12. De cursist is bij het inschrijven op de hoogte van het privacybeleid van Salsa L.A. en deze is terug te vinden op de website.

 

13. De cursist gaat bij het inschrijven akkoord dat foto- en beeldmateriaal geplaatst mag worden op de website en andere social media kanalen.

 

14. De cursist mag ontvangen of zelf opgenomen lesmateriaal niet verspreiden aan derden en het lesmateriaal mag alleen privé gebruikt worden.